(1)
AHMAD, M. HYBRID LEARNING : MODEL PEMBELAJARAN ERA DIGITAL. JIP 2023, 4, 26-31.